Офис сграда с подземни гаражи

Офис сграда с подземни гаражи

РЗП: 1282.32 м2

Местонахождение: УПИ IX-2, кв. 305, м. „Център”, по плана на гр. София, р-н „Триадица”

 

If you have a question or want contact with us, you can do so via the contact page Contact Us
Go back