Обекти

Офис сграда с подземни гаражи

РЗП: 1282.32 м2

Местонахождение: УПИ IX-2, кв. 305, м. „Център”, по плана на гр. София, р-н „Триадица”

 

Ремонт и подмяна на фасади на административна сграда на ЦКС

Местонахождение: УПИ XI-за ЦКС, кв. 518, м. “Зона Г - 14“, по плана на гр. София, р-н „Оборище“

Офиси и жилищна сграда

РЗП: 1874,80 м2

Местонахождение: УПИ V-5, кв. 150, м. „Зона Б-2“, по плана на гр. София, р-н „Възраждане“

Офис сграда и складове

РЗП: 726,00 м2

Местоположение: УПИ III-2148, кв. 3, м. „Парк Въртопо”, по плана на гр. София р-н „Студентски”

Връщане назад