Обекти

Хладилно складово хале с офиси

РЗП: 1157,19 м2

Местонахождение: УПИ VІІ, кв.4, м. НПЗ „Хаджи Димитър-Малашевци” по плана на гр. София, р-н „Сердика”

Връщане назад