Обекти

Промяна предназначението на магазин във фризьорски салон, масаж и маникюр

РЗП: 35,35 м2

Местонахождение: УПИ III-718,719, кв.32, м. „Лагера”, по плана на гр. София, р-н „Красно село”

Връщане назад