Обекти

Преустройство на таван №10 и №11 в кабинет за творческа дейност

РЗП: 44,00 м2

Местонахождение: УПИ I за ОЖС подземни гаражи и трафопост, кв.6, м.„Хиподрума”, по плана на гр. София, р-н „Красно село”

Промяна предназначението на кафе в салон за красота

РЗП: 41,20 м2

Местонахождение: УПИ ХIV-604, 605, кв.226, м. „Гео Милев-Подуяне-Редута”, по плана на гр. София, р-н „Слатина”

Преустройство и промяна предназначението на кафе-аперитив в кухня за кетеринг

РЗП: 102,83 м2

Местонахождение: УПИ Х-910, кв.17, м.„Витоша ВЕЦ Симеоново”, по плана на гр. София, р-н „Лозенец”

Преустройство на съществуващо помещение в учебно звукозаписно студио

РЗП: 60,00 м2

Местонахождение: НСА „Васил Левски“, сграда „Хранителен блок–столова“,  м.„Студентски град”, по плана на гр. София, р-н „Студентски”

Изграждане на котелно помещение с котел на пелети, електрическа, отоплителна и вик инсталации на 152ОУ „Св. Св. Кирил и Методий

РЗП: 30,60 м2

Местонахождение: УПИ I-за училище, кв. 17, по плана на с. Мърчаево, р-н „Витоша“

Пристройка и реконструкция на съществуваща сграда

РЗП: 365,64 м2

Местонахождение: УПИ IV-689, кв.2, м. в.з. „Малинова долина“, по плана на с. Герена, р-н Панчарево

Преустройство и обединяване на ап.6.1.А1и ап.6.1.А2

РЗП: 170,17 м2

Местонахождение: УПИ ХХII-654, 710, 759, 902, кв. 20а, м. „в.з. Бояна”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”

Преустройство и промяна предназначение на ресторант в детска градина

РЗП: 573,37 м2

Местонахождение: УПИ V-895, кв.30, м. „Гео Милев”, по плана на гр. София, р-н „Слатина”

Реконструкция и преустройство на търговско - стопанска сграда, сутерен, партер и първи етаж

РЗП: 2180,00 м2

Местонахождение: Имот №25-Б, кв.36, м. ГГЦ-ЗОНА Г-14, по плана на гр. София, р-н „Оборище”

Преустройство на апартамент в магазин за нехранителни стоки

РЗП: 82,00 м2

Местонахождение: УПИ I-4, кв. 49, м. „ГГЦ-Зона Б-15 по плана на гр. София, р-н „Сердика”

Промяна предназначението на магазин №3 във фризьорски и козметичен салон

РЗП: 52,75 м2

Местонахождение: УПИ V-895, кв.30В, м. „Гео Милев”, по плана на гр. София, р-н „Слатина”

Преустройство на партерен апартамент в два магазина за промишлени /нехранителни/ стоки

РЗП: 84,03 м2

Местонахождение: УПИ II-7, кв.371, м. „Буката”, по плана на гр. София, р-н „Триадица”

Връщане назад