Обекти

Еднофамилна жилищна сграда

РЗП: 122,00 м2

Местонахождение: УПИ VIII-227, кв.21, м. в.з. „Киноцентър III част-разширение”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”

Еднофамилна жилищна сграда

РЗП: 176,34 м2

Местонахождение: УПИ XIII-737, кв.113, м. "Враждебна", по плана на гр. София, р-н "Кремиковци"

Еднофамилна жилищна сграда

РЗП: 560,00 м2

Местонахождение: УПИ IV-158, кв.195, гр. София, м. "Подуене-Редута" по плана на гр. София, р-н Слатина

Еднофамилна жилищна сграда

РЗП: 263,40 м2

Местонахождение:УПИ ІІ, пл. №266,  кв.19, по плана на с.Балдево, общ. Гърмен, обл. Благоевград

Надстройка – 1 етаж и подпокривно пространство

РЗП: 175,00 м2

Местоположение: УПИ XI-952, кв.52, м. „Владая ”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”

Еднофамилна жилищна сграда

РЗП: 726,00 м2

Местонахождение: УПИ XII-1636, кв.130, м. „Драгалевци-разширение север II-част”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”

Еднофамилна двуетажна жилищна сграда

РЗП: 396,00 м2

Местонахождение: УПИ V-196024, кв. 51Б, по плана на с. „Равно поле”, общ. „Елин Пелин”, обл. „Софийска“

Двуетажна къща за гости с допълващо застрояване

РЗП: 404,60 м2

Местонахождение: УПИ III-196024, кв. 51Б, по плана на с. „Равно поле”, общ. „Елин Пелин”, обл. „Софийска“

Еднофамилна жилищна сграда

РЗП: 268.75 м2

Местонахождение: УПИ VI-473, кв.59, м. „Драгалевци”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”

Гараж

РЗП: 26,4м2

Местонахождение: УПИ II-1,8, кв. 49, м. „Горна баня”, по плана на гр. София, р-н „Овча купел”

Еднофамилна жилищна сграда

РЗП: 390,95 м2

Местонахождение: УПИ ХVIII-18а, кв.24, м. в.з. „Симеоново-север”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”

Еднофамилна жилищна сграда

РЗП: 354,30 м2

Местонахождение: УПИ VIII-214, кв.19, м. в.з. „Киноцентър III част-разширение”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”

Връщане назад