Ремонт и подмяна на фасади на административна сграда на ЦКС

Ремонт и подмяна на фасади на административна сграда на ЦКС

Местонахождение: УПИ XI-за ЦКС, кв. 518, м. “Зона Г - 14“, по плана на гр. София, р-н „Оборище“

Ако искате да изпратите запитване или да са свържете с нас,
можете да го направите чрез контактната страница
Свържете се с нас
Връщане назад