Временен открит паркинг за 200 леки автомобила с автоматични бариери за

Временен открит паркинг за 200 леки автомобила с автоматични бариери за

Местонахождение: УПИ Х-424, кв. 8 на НПЗ "Изток-Къро” /ПИ4081.69/, по плана на гр. София, р-н ”Младост”

Ако искате да изпратите запитване или да са свържете с нас,
можете да го направите чрез контактната страница
Свържете се с нас
Връщане назад