Преустройство и обединяване на ап.6.1.А1и ап.6.1.А2

Преустройство и обединяване на ап.6.1.А1и ап.6.1.А2

РЗП: 170,17 м2

Местонахождение: УПИ ХХII-654, 710, 759, 902, кв. 20а, м. „в.з. Бояна”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”

Ако искате да изпратите запитване или да са свържете с нас,
можете да го направите чрез контактната страница
Свържете се с нас
Връщане назад