Външно електрозахранване - кабели НН 1 kV за обект „Жилищна сграда с магазини и гаражи“

Външно електрозахранване  - кабели НН 1 kV за обект „Жилищна сграда с магазини и гаражи“

Местонахождение: УПИ XIVI, кв. 220, м. “Зона В-17“, по плана на гр. София, р-н „Сердика“

Ако искате да изпратите запитване или да са свържете с нас,
можете да го направите чрез контактната страница
Свържете се с нас
Връщане назад