Външно електрозахранване - кабели НН 1 kV за обект „Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи“

Външно електрозахранване  - кабели НН 1 kV за обект „Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи“

Местонахождение: УПИ III-215, 2200, кв.24, м.“Кръстова вада“, по плана на гр. София, р-н „Триадица“

Ако искате да изпратите запитване или да са свържете с нас,
можете да го направите чрез контактната страница
Свържете се с нас
Връщане назад