Външно електрозахранване - кабели НН 1 kV за обект „Офис сграда и складове“

Външно електрозахранване  - кабели НН 1 kV за обект „Офис сграда и складове“

Местонахождение: УПИ III-2148, кв. 3, м. „Парк Въртопо”, по плана на гр. София р-н „Студентски”

Ако искате да изпратите запитване или да са свържете с нас,
можете да го направите чрез контактната страница
Свържете се с нас
Връщане назад