МКТП 250 кVA 10/0,4 kV за обект „Пристройка на складово хале с офиси"

МКТП 250 кVA 10/0,4 kV за обект „Пристройка на складово хале с офиси"

Местонахождение: УПИ VII-241, кв.4, м.„НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци” по плана на гр. София р-н „Сердика”

Ако искате да изпратите запитване или да са свържете с нас,
можете да го направите чрез контактната страница
Свържете се с нас
Връщане назад