Външно електрозахранване на кабели СрН 10 kV и изместване и ликвидиране на КЛ НН 1 kV

Външно електрозахранване на кабели СрН 10 kV и изместване и ликвидиране на КЛ НН 1 kV

Местонахождение: УПИ XII-228, 229, 243, 395, кв. 518, м. “Зона Г-14“, по плана на гр. София, р-н „Оборище“

Ако искате да изпратите запитване или да са свържете с нас,
можете да го направите чрез контактната страница
Свържете се с нас
Връщане назад