Изместване на разпределителна станция „Ворошилов”

Изместване на разпределителна станция „Ворошилов”

Местонахождение: УПИ XXVI-241, кв.16, м. „НПЗ Захарна фабрика”, р-н „Илинден”, по плана на гр. София

Ако искате да изпратите запитване или да са свържете с нас,
можете да го направите чрез контактната страница
Свържете се с нас
Връщане назад