Пет кандидата за ремонта на Зимния дворец

Публикувано от 19.09.2014

Пет кандидата за ремонта на Зимния дворец

Пет компании и обединения са кандидатите да извършат основен ремонт на Зимния дворец в София. За целта през тази година държавата отдели 35 млн. лв., а цялостната работа трябва да струва 50 млн. лв. (допълнителните средства се очакват да бъдат отпуснати догодина). Конкурсната процедура тръгна в четвъртък по същество, след като няколко пъти беше забавяна заради обжалване в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС).

Четири обединения и една компания ще си оспорват най-голямата поръчка в спорта от построяването на зала "Арена Армеец" в София. Участниците в процедурата са обединение "Академика спорт" (влизат "Станилов" ЕООД и "Вамос" ООД), обединение "София спорт" ("Главболгарстрой" АД и "Фор райс" ООД), обединение "2014 Монолит" ("Монолит София" АД и "Пътища и мостове" ЕООД), "Понсстройинженеринг" ЕАД и обединение "Зимен дворец модернизация 2014" ("Планекс" ООД и "Иво Петров архитекти" ООД).

Документите и на петте кандидата бяха допуснати за разглеждане вчера, а на по-късен етап ще стане ясно дали ще бъдат допуснати за отваряне на ценовата оферта.

Речено-сторено (макар и забавено)

Реконструкцията на Зимния дворец беше първата заявена цел на министъра на спорта в оставка Мариана Георгиева, но задвижването на процедурата се забави с повече от година. Тя поде инициативата да се направи цялостен ремонт на построеното през 80-те години съоръжение заради домакинството на едно международно състезание по шорттрек през миналата зима, въпреки че конкретно за този случай беше необходимо само освежаване. Георгиева не се отказа от намерението си и обяви залата в Студентски град за опасна.

Стартирането на процедурата обаче се забави заради съпротивлението на федерациите в т.нар. ледени спортове, тъй като се рискуваше сезонът им да бъде съсипан поради наличието само на едно подобно работещо съоръжение в София - пързалката на "Славия". Затова реално обществената поръчка за инженеринг тръгна през април, след като правителството увеличи с 35 млн. лв. капитала на държавното дружество "Академика 2011". Тя обаче беше обжалвана от Би Ес Кей ЕООД с основна претенция, че изискванията за ключовите експерти са прекалено завишени. Фирмата оспорваше и съотношението на тежестта на оценката за техническото задание и цената. КЗК отхвърли жалбата, а наскоро същото направи и ВАС.

Между 40 и 50 млн. лева

"Академика 2011", чийто управител беше сменен три пъти от Мариана Георгиева за последната година, обяви прогнозна стойност на реконструкцията от 40 млн. лв. Фирмата изиска от кандидатите да имат оборот от най-малко 80 млн. лв. за последните три години, от които поне половината да са от строителство или проектиране. Всички кандидати трябва да гарантират неотменима кредитна линия от 3 млн. лв.

Кандидатите трябваше да представят и договор за строителство, проектиране или инженеринг поне на една сграда за обществено ползване в последните пет години и да има поне една завършена подобна сграда в последните три години. За победител ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта с тежест на техническото задание 70% и на ценовото предложение 30%. От победителя се очаква да извърши проектиране, строително-монтажни работи и строителен надзор.

Някои от кандидатите са добре известни компании в бранша. ГБС построи "Арена Армеец" освен останалите си проекти в пътното строителство. "Станилов" участва в строежа на метрото и редица други проекти - от пречиствателни станции до пътно строителство. "Планекс" заедно с "Иво Петров ахитекти" ще участва в строежа на първите обекти от "София тех парк". "Понсстройинженеринг" също участва в инженеринга на обекти от технологичния парк.


Връщане назад