За нас

„АБ-НАДЗОР“ ЕООД е създадена през 2000г. и е лицензирана от "Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството" за оценка съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор с Лиценз № 000703/16.04.2010г.

През 2012г. създава своя дъщерна фирма „ЕФЕКТ ЕНЕРДЖИ“ ООД, на която е издадено Удостоверениe №00329/19.03.2012г. за вписване в публичния регистър на "Агенция по Енергийна Ефективност" на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл.23, ал.4 от "Закона за Енергийна Ефективност".

Връщане назад